LEC Prague


1

LEC (Local Engineering Competition)

Každý rok v BESTu pořádáme inženýrské soutěže pro motivované studenty z celého ČVUT, kteří si chtějí zpestřit a zpříjemnit svůj studentský život. Jednou ze soutěží studentů techniky je  inženýrská soutěž s názvem LEC (Local Engineering Competititon), která se konala 5. a 6. listopadu 2013 na půdě ČVUT.

23

Hlavní myšlenkou LECu nebylo jen setkat se zástupci firem, ale vyzkoušet si i řešení opravdových problémů a především použít své teoretické znalosti v praktických případech.

Nikdy nevíte, kdy se náhodou ocitnete na výpravě v jihoamerické oblasti Santa Isabel do Rio Negro. Při cestě přes hlubokou propast kamarád z výpravy uvízne na druhé straně a vy ho musíte zachránit! Musíte mu poslat alespoň nejdůležitější zásoby k přežití než seženete pomoc… Není to vůbec lehká situace, ale 10 soutěžních týmů sestavených z celého ČVUT si s tím 5.11. v atriu fakulty stavební hravě poradilo.

45

Soutěžící měli za úkol sestrojit zařízení, které bude schopné dostat se po dvou provazech do co největší vzdálenosti a zároveň převézt zásoby na přežití – syrové vajíčko a plnou plechovku Redbullu. A to vše jen s použití potenciální energie libovolného mechanismu uvolněné při startu.

Na konci celého dne týmy odprezentovaly své modely vozítek odborné porotě sestavené z akademických pracovníků a odborníků v čele s proděkanem pro pedagogickou činnost na fakultě stavební prof. Ing. Jiřím Mácou.

67

Další den LEC pokračoval ve studovně na fakultě elektrotechnické kategorií Case Study. Zde si firma Procter and Gamble připravila pro naše soutěžící technologickou výzvu! Soutěžní týmy se celý den snažili co nejefektivněji vytvořit základní návrh jednotky, která bude přemisťovat láhve z palety na pohyblivý pás. Mohli si tak vyzkoušet, jaké  překážky musí být pokořeny, než se k Vám dostane láhev Jaru z produkční linky. Zástupci společnosti Procter and Gamble byli nápomocni po celý den a samozřejmě se podíleli i na finálním hodnocení, po kterém představili překvapivě jednoduché řešení, které ve firmě momentálně používají.

Oba dny inženýrské soutěže nebyly zajímavé jen pro samotné soutěžící, ale i pro kolemjdoucí studenty, kteří se mohli zabavit doprovodným programem nebo si popovídat s přítomnými zástupci firem.