O BESTu


Mezinárodní organizace BEST

BEST, Board of European Students of Technology, je neustále se rozšiřující, nezisková, nepolitická organizace. Od roku 1989 podporujeme studenty z celé Evropy ve vzájemné komunikaci, spolupráci a výměně.

Cílem BESTu je pomáhat studentům v porozumění jiných kultur, připravovat je na práci v mezinárodním prostředí a podporovat rozšiřování jejich odborných, komunikačních a prezentačních dovedností. Hlavní aktivity BESTu spočívají v organizaci doplňkově-vzdělávacích programů, jako například:

  • BEST kurzy: Studenti ČVUT mohou díky BEST Prague vycestovat na 1–2 týdenní technicky zaměřené kurzy na některou z evropských univerzit za extrémně výhodných podmínek. Více o kurzech naleznete zde.
  • Inženýrské soutěže: Představují možnost aplikovat své teoretické znalosti při řešení reálných technických problémů v týmu. Více o soutěžích zde.

Lokální skupina BEST Prague

Pražská pobočka organizace BEST byla založena v roce 2009 studenty ČVUT. Všem studentům ČVUT, které baví cestovat, poznávat různé kultury a učit se poutavou formou, zprostředkováváme možnost zúčastnit se BEST kurzů, inženýrských soutěží, sympózií o vzdělávání a dalších BEST aktivit.

BEST Prague funguje díky dobrovolné práci vysoce motivovaných, aktivních studentů se zájmem o seberealizaci v multikulturním prostředí. Členové BESTu Praha organizují mezinárodní vzdělávací akce na půdě ČVUT ve spolupráci s univerzitou, průmyslem a dalšími partnerskými organizacemi, což jim dovoluje načerpat cenné praktické zkušenosti uplatnitelné v jejich budoucí kariéře. Další výhodou členství v BESTu Praha je možnost účastnit se interních akcí jako jsou např. kulturní výměny, motivační víkendy a soft-skills tréninky.

Více o tom, jak to v BEST Prague funguje a jaké výhody nabízí členství zde.

Spolupráce se Studentskou unií ČVUT

BEST Prague je zájmovým klubem Studentské unie ČVUT.

Studentská unie ČVUT je studentská organizace s pestrou škálou klubů a velkou nabídkou nejrůznějších aktivit. Zároveň je to nezávislá organizace s vlastním řízením, strukturou, pravidly a posláním. Pod Studentskou unii spadá celkem 23 klubů – kolejní, zájmové a externí.

Členové BEST Prague se aktivně podílejí na fungování SU ČVUT, účastní se výjezdních zasedání, a tím podporují soudržnost mezi kluby SU. Jednotlivé kluby se vzájemně podporují v propagaci svých akcí.

Přidej se k nám

Pokud tě baví cestovat, podílet se na organizování různých akcí pro studenty ČVUT (např.: Inženýrské soutěže) i zahraniční studenty (např.: BEST Courses), rozvíjet své „soft-skills“ nebo zlepšit si angličtinu, neváhej a napiš na hr@bestprague.cz. Taky si nezapomeň přečíst více informací v tomto článku!