SC 2013: Let’s Walk Together Over Vltava River


gf

Historicky druhý vzdělávací BEST kurz s názvem Let’s walk together over the Vltava river proběhl v Praze od 19. do 28. června 2013. Kurz jsme připravili ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT a dalšími partnery z praxe a jeho tématem byla výstavba mostů.
I přes extrémní tropické počasí, které v době příjezdu panovalo, se všech 22 účasníků a 2 pomocní organizátoři z 15 zemí světa dostalo během příjezdového dne na strahovské koleje, kde byli všichni ubytováni.

Druhý den se po ranním oficiálním zahájení naplno rozběhla akademická část kurzu. Kromě zajímavých přednášek od odborníků ze stavební fakulty zaměřených převážně na technologii výstavby mostních konstrukcí, měli možnost účastníci navštívit moderní stavby v Praze a nedalekém okolí.

Jednou z nich byl i pražský Trojský most, který byl v době kurzu ještě ve výstavbě.
Ing. Dalibor Gregor ze společnosti Excon, který navrhoval ocelovou část mostu, nejprve připravil přednášku o návrhu konstrukce a poté nás na samotné stavbě i provedl. Naskytla se nám tak vyjímečná příležitost navštívit toto architektonicky speciální dílo ještě před jeho otevřením pro veřejné užívání.

Kromě univerzity a zajímavých staveb měli účastnit behěm celého týdne také možnost poznávat krásy Prahy, matky měst, a pohostinosti místních studentů. Večerní program nebyl nabitý o nic méně než ten denní a skládal se jak z návštěvy řady podniků v centru měst tak tradičními BEST parties, jako je například International evening, kde každý z účastníků prezentuje ostatním kulturu země, ze které pochází, a to především prostřednictvím národních nápojů.

Devět dní uteklo jako voda pod Karlovým mostem, avšak vzpomínky a nová přátelství zůstávají napořád. Však už proběhlo nespočet reunionů po celé Evropě…